Strona główna » Dezynfekcja » ECO CHLOR-S 24kg pianowy preparat myjąco - dezynfekujący
ECO CHLOR-S 24kg pianowy preparat myjąco - dezynfekujący

ECO CHLOR-S 24kg pianowy preparat myjąco - dezynfekujący

Dostępność:Niedostępny

Czas wysyłki:24 godziny

Koszt wysyłki:od 16,00 zł Dostępne formy wysyłki dla oglądanego produktu:Kurier DPD - 16,00 zł
Kurier DPD - płatność przy odbiorze - 18,00 zł
Odbiór osobisty - 0,00 zł

Cena brutto: 143,64 zł

Cena netto: 133,00 zł

Produkt chwilowo niedostępny w sprzedaży

 • Opis produktu
 • Zagrożenia
 • Do pobrania (1)
 • Recenzje produktu (0)

ECO CHLOR S 24kg


 

ECO CHLOR-S to alkaliczny pianowy preparat myjąco-dezynfekujący na bazie chloru do stosowania w przemyśle spożywczym, rolnictwie
i transporcie żywności. Zalecany do usuwania zanieczyszczeń pochodzenia zwierzęcego – tłuszczu, białka i krwi.
Dzięki wysokiemu pH roztworu i zawartości aktywnego chloru preparat wykazuje silne działanie antybakteryjne.
ECO CHLOR-S jest bezpiecznym preparatem dzięki zawartości inhibitorów korozji, które hamują przebieg procesów niszczenia materiałów instalacji.


 

SPOSÓB UŻYCIA:

 • Stężenie robocze: 2 - 3%

 • Nadaje się do stosowania w każdym urządzeniu pianowym

 • Czas kontaktu: 10 – 15 min

 • Po użyciu spłukać ciepłą lub zimną wodą pod ciśnieniem


 

CECHY:

 • pH dla roztworu 1%: 11,5

 • gęstość w temp. 20°C: 1,165 kg/L

 • punkt krzepnięcia: -5°C

 • postać: żółta ciecz


 

Uwaga!

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

ZAGROŻENIA

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja zgodnie z Rozporządzeniem (WE) 1272/2008 (CLP):
Zagrożenia dla zdrowia: Działanie żrące na skórę – Kat. 1, CLP: Skin Corr. 1, H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu
Zagrożenie dla środowiska – Kat. 1, CLP: Aquatic Aqute 1, H400 Toksyczność ostra dla środowiska wodnego, kategoria zagrożenia 1, H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

Elementy oznakowania
           altalt

                GHS05           GHS09
Niebezpieczeństwo - Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu
H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne - Zwroty wskazujące środki ostrożności
P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P260: Nie wdychać rozpylonej cieczy.
P305 +P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Zastosować określone leczenie.
P301+P330+P331 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Zastosować określone leczenie. P303 +P361 +P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P273 Unikać uwolnienia do środowiska
EUH031 W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.

Zawiera: wodorotlenek sodu, podchloryn sodu.

Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.

Klienci zakupili także
VIROCID 10 L PREPARAT DEZYNFEKCYJNY, ZWALCZA ASF

VIROCID 10 L PREPARAT DEZYNFEKCYJNY, ZWALCZA ASF

464,40 zł brutto430,00 zł netto
KENOCHLOR 24 kg

KENOCHLOR 24 kg

160,00 zł brutto130,08 zł netto
Pozostałe produkty z kategorii
KENOSEPT GEL 5 L – żel do dezynfekcji rąk

KENOSEPT GEL 5 L – żel do dezynfekcji rąk

171,83 zł brutto159,10 zł netto
ALCO CID A PŁYN DO DEZYNFEKCJI 20 L

ALCO CID A PŁYN DO DEZYNFEKCJI 20 L

388,00 zł brutto359,26 zł netto