Strona główna » Chemia myjąca » DM CID S 24 KG - preparat czyszczący
Kontakt
 • Dane firmy:
  P.W. "PESAN"
  mgr inż. Joanna Wójcik
  Zahajki 40, 21-570 Drelów
  Regon: 060047294
  NIP: 537-213-78-67
  NIP: 537-213-78-67

 • E-mail:handel@pesan.pl
 • TelefonBIURO (83) 371-68-98
  GOSIA (obsługa zamówień, płatności, informacje o wysyłce): 530-668-155
  ALBERT (doradztwo, dobór chemii, maszyny): 509-011-866
 • Godziny działania sklepuPN - PT: 8.00 - 16.00 SOBOTA: 9.00 - 14.00
Opinie o produktach
DM CID S 24 KG - preparat czyszczący

DM CID S 24 KG - preparat czyszczący

Dostępność:Dostępny

Czas wysyłki:24 godziny

Koszt wysyłki:od 16,00 zł Dostępne formy wysyłki dla oglądanego produktu:Kurier DPD - 16,00 zł
Kurier DPD - płatność przy odbiorze - 18,00 zł
Odbiór osobisty - 0,00 zł

Stan produktu:Nowy

Cena brutto: 163,00 zł

Cena netto: 150,93 zł

Ilość: szt.
Dodaj do koszyka

 • Opis produktu
 • Zagrożenia
 • Do pobrania (1)
 • Recenzje produktu (0)

DM CID S 24 kg - uniwersalny preparat czyszczący 


 

DM CID S jest to uniwersalny preparat czyszczący przeznaczona do usuwania zanieczyszczeń powstałych w wyniku długotrwałych procesów hodowlanych i produkcyjnych. Nadaje się do stosowania w ubojniach drobiu. Preparat, który dzięki kombinacji wodorotlenku sodu i podchlorynu, przy bardzo niskim stężeniu roboczym wykazuje wysoką skuteczność myjącą i antybakteryjną.
Nadaje się do stosowania w ubojniach drobiu.


 

STOSOWANIE:

stężenie robocze : 1 do 3%,
nadaje się do stosowania w każdym urządzeniu spieniającym,
czas kontaktu : 10-15 min.,
po użyciu spłukać ciepłą lub zimną woda


 

CECHY:

 • lekko żółty płyn

 • pieniący

 • pH dla 1% roztworu : 11,75

 • gęstość w temp. 20°C : 1,170 kg/l

 • punkt krzepnięcia : - 6°C

 

 

Uwaga!

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

ZAGROŻENIA
 

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z Rozporządzeniem (WE) 1272/2008 (CLP)
• Zagrożenia dla zdrowia: Działanie żrące na skórę – Kat. 1A – Niebezpieczeństwo (CLP: Skin Corr. 1A) Poważne uszkodzenie oczu – Kat. 1 – Niebezpieczeństwo (CLP: Eye Dam.1)
• Zagrożenia dla środowiska: Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – Kat. 1 – Uwaga (CLP Aquatic Acute 1) 

Elementy oznakowania zgodnie z Rozporządzeniem (WE) 1272/2008 (CLP)
- Piktogramy GHS    alt    alt
- Kody piktogramów       GHS05              GHS09
- Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo
- Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu
H400: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne
- Zwroty wskazujące środki ostrożności
P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy
P260: Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
H290: Może powodować korozję metali
P273: Unikać uwolnienia do środowiska
P303+P361+P353: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P301+P330+P331+P310+P321: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem. Zastosować określone leczenie.
EUH 031 W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy

Zawiera: wodorotlenek sodu, podchloryn sodu

Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.