Strona główna » Chemia myjąca » DM CID - uniwersalny preparat czyszczący 25 kg
DM CID - uniwersalny preparat czyszczący 25 kg

DM CID - uniwersalny preparat czyszczący 25 kg

2 osoby kupiły 5 produktów

Dostępność:Dostępny

Czas wysyłki:24 godziny

Koszt wysyłki:od 20,00 zł Dostępne formy wysyłki dla oglądanego produktu:Kurier DPD - 20,00 zł
Kurier DPD - płatność przy odbiorze - 23,00 zł
Odbiór osobisty - 0,00 zł

Stan produktu:Nowy

Cena brutto: 167,67 zł

Cena netto: 155,25 zł

Ilość: szt.
Dodaj do koszyka

  • Opis produktu
  • Zagrożenia
  • Do pobrania (1)
  • Recenzje produktu (0)

DM CID 25 kg - uniwersalny preparat czyszczący


 

Szczególnie polecany do mycia instalacji udojowych.

Środek do mycia w systemach C.I.P. - alkaliczny, nie pieniący z aktywnym chlorem.


 

Właściwości:

- posiada doskonałe właściwości dezynfekujące dzięki zawartości podchlorynu sodu

- skutecznie myje i dezynfekuje systemy C.I.P. w drobiarstwie, mleczarstwie, browarnictwie i produkcji napojów

- biodegradalny w ponad 90%

- zawiera wodorotlenek potasu, podchloryn sodu, stabilizatory chloru, związki kompleksujące i inhibitory korozji

 

 

Zastosowanie:

- w różnych działach przemysłu spożywczego m.in. mleczarstwie, browarnictwie i produkcji napojów
- w zakładach uboju drobiu itp. do mycia pojemników w automatycznych myjkach tunelowych i komorowych


 

Cechy produktu:

  • Wygląd: jasnożółta niepieniąca ciecz

  • pH (1%): 11,8

  • Gęstość (20°C): 1,233 kg/l

  • Punkt zamarzania: -15°C

 

Uwaga!

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

ZAGROŻENIA

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (UE) 1272/2008 (CLP):
Skin Corr. 1B, Działanie żrące/drażniące na skórę, kategoria zagrożenia 1B, H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu
Aquatic Acute 1, H400 Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego, kategoria zagrożenia 1, H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne

Elementy oznakowania
Oznakowanie zgodne z Rozporządzeniem (WE) 1272/2008
- piktogram wskazujący rodzaj zagrożenia                 alt     alt
- kod piktogramu wskazującego rodzaj zagrożenia          GHS05               GHS09
- hasło ostrzegawcze                                                  Niebezpieczeństwo
- Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia                        H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu
                                                                                    H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne - zwroty wskazujące środki ostrożności
                                                                                    P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronna/ochronę oczu/ochronę
                                                                                    P260 Nie wdychać rozpylonej cieczy.
                                                                                    P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
                                                                                    przez kilka minut.
                                                                                    Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
                                                                                    P363 Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem.
                                                                                    P301+P330+P331 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
                                                                                    P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami):
                                                                                    Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę
                                                                                    pod strumieniem wody/prysznicem.
                                                                                    P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
Zawiera: Wodorotlenek potasu, Podchloryn sodu

Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.

Klienci zakupili także
TURBOFOG 5L - utrwalacz oprysku, nośnik mgły

TURBOFOG 5L - utrwalacz oprysku, nośnik mgły

90,00 zł brutto73,17 zł netto
VIROCID 10 L PREPARAT DEZYNFEKCYJNY, ZWALCZA ASF

VIROCID 10 L PREPARAT DEZYNFEKCYJNY, ZWALCZA ASF

662,04 zł529,63 zł brutto490,40 zł netto
KENOTEK GLASS CLEANER 1 L

KENOTEK GLASS CLEANER 1 L

31,79 zł brutto25,85 zł netto
Pozostałe produkty z kategorii
Iodol 100 - Dezynfekcja systemów wody pitnej (zapytaj o produkt)

Iodol 100 - Dezynfekcja systemów wody pitnej (zapytaj o produkt)

Skontaktuj się z nami w celu wyceny i dostępności produktu
MEGA CLEANER PLUS 25L- pieniący środek myjący

MEGA CLEANER PLUS 25L- pieniący środek myjący

424,45 zł brutto345,08 zł netto