Strona główna » Deratyzacja » RACUMIN FOAM 500 ml - pianka do zwalczania myszy i szczurów
Kontakt
 • Dane firmy:
  P.W. "PESAN"
  mgr inż. Joanna Wójcik
  Zahajki 40, 21-570 Drelów
  Regon: 060047294
  NIP: 537-213-78-67
  NIP: 537-213-78-67

 • E-mail:handel@pesan.pl
 • TelefonBIURO (83) 371-68-98
  GOSIA (obsługa zamówień, płatności, informacje o wysyłce): 530-668-155
  ALBERT (doradztwo, dobór chemii, maszyny): 509-011-866
 • Godziny działania sklepuPN - PT: 8.00 - 16.00 SOBOTA: 9.00 - 14.00
Opinie o produktach
RACUMIN FOAM 500 ml - pianka do zwalczania myszy i szczurów

RACUMIN FOAM 500 ml - pianka do zwalczania myszy i szczurów

Dostępność:Dostępny

Czas wysyłki:24 godziny

Koszt wysyłki:od 16,00 zł Dostępne formy wysyłki dla oglądanego produktu:Kurier DPD - 16,00 zł
Kurier GLS - 16,00 zł
Kurier DPD - płatność przy odbiorze - 18,00 zł
Kurier GLS - płatność przy odbiorze - 18,00 zł
Odbiór osobisty - 0,00 zł

Stan produktu:Nowy

Cena brutto: 146,99 zł

Cena netto: 119,50 zł

Ilość: szt.
Dodaj do koszyka

 • Opis produktu
 • Zagrożenia
 • Do pobrania (1)
 • Recenzje produktu (0)

RACUMIN  FOAM 500ml


 

ZASTOSOWANIE

Produkt do stosowania wewnątrz pomieszczeń. Przed użyciem pianki, upewnić się, iż puszka ma temperaturę pokojową. Potrząsać energicznie, aż do momentu, gdy kulka
do mieszania będzie wyraźnie słyszalna. Produkt należy aplikować za pomocą dołączonej rurki bezpośrednio do otworów i w szczeliny. Pianka utrzymuje się niezmieniona przez wiele dni po aplikacji. Aplikując piankę, należy trzymać puszkę pionowo. Dyszę i rurkę można umyć w wodzie. Pozostałości pianki wytrzeć suchym ręcznikiem papierowym. Pianka może być stosowana w miejscach, do których dostały się gryzonie - np. wejścia do nor szczurów, utarte trasy szczurów i myszy, otwory murarskie, wąskie korytarze, podwieszane sufity, ściany izolacyjne, kanały instalacyjne, belki rusztowań, itp. Aby umożliwić gryzoniowi korzystanie z przejść, nie mogą być one całkowicie uszczelnione pianką, wejście musi być wyraźnie widoczne.

Ponowna aplikacja powinna nastąpić po 14 dniach. Nie należy długoterminowo stosować na danym terenie produktów gryzoniobójczych zawierających antykoagulanty. Przy wyborze rodzaju produktu gryzoniobójczego wziąć pod uwagę dane dotyczące oporności gryzoni. Jeżeli na danym terenie stwierdzono lub podejrzewa się zjawisko oporności na kumatetralyl to należy zastosować produkt zawierający substancję z grupy rodentycydów drugiej generacji.


 

ZAWIERA

Kumatetralyl: 0,4 %


Uwaga!

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

ZAGROŻENIA
Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania, z późniejszymi zmianami.
Wyroby aerozolowe łatwopalne: Kategoria 1
H222 Skrajnie łatwopalny aerozol.
Działanie drażniące na oczy: Kategoria 2
H319 Działa drażniąco na oczy


Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodne z aktualnym pozwoleniem wydanym przez Prezesa Urzędu Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Oznakowanie w zakresie dostawy/stosowania jest wymagane.
Składniki stwarzające zagrożenie muszą być wymienione na etykiecie:
 • Kumatetralyl
 • Izotridekanol etoksylowany
 • Butan
 • Propan


altalt
Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
H222                   Skrajnie łatwopalny aerozol.
H319                   Działa drażniąco na oczy.
EUH401              W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.

Zwroty wskazujące środki ostrożności
P210                   Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni.
                           Palenie wzbronione.
P211                   Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.
P251                   Pojemnik pod ciśnieniem. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.
P264                   Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P280                   Stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.
P305 + P351      W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.
+ P338                Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P337 + P313       W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P410 + P412       Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C/ 122 °F.
P501                    Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.

Inne zagrożenia
Pojemnik pod ciśnieniem, ogrzanie spowoduje wzrost ciśnienia z ryzykiem rozerwania.
Z powodu właściwości antywitaminy K substancji aktywnej, wchłanianie może inhibitować krzepnięcie
krwi i powodować syndrom hemoragiczny.

Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.

Klienci zakupili także
PRO STRONG PASTA 5 KG - preparat gryzoniobójczy

PRO STRONG PASTA 5 KG - preparat gryzoniobójczy

121,99 zł brutto99,18 zł netto
Pozostałe produkty z kategorii
NAKLEJKA KARMNIK DERATYZACYJNY

NAKLEJKA KARMNIK DERATYZACYJNY

0,72 zł brutto0,59 zł netto
UWAGA TRUTKA PRZECIW GRYZONIOM

UWAGA TRUTKA PRZECIW GRYZONIOM

0,20 zł brutto0,16 zł netto