Strona główna » Dezynfekcja » MUDES - preparat do dezynfekcji - 25 L
Kontakt
 • Dane firmy:P.W. "PESAN"
  mgr inż. Joanna Wójcik
  Zahajki 40, 21-570 Drelów
  Regon: 060047294
  NIP: 537-213-78-67

 • E-mail:sklepypesan@gmail.com
 • TelefonBiuro Handlowe: (83) 371-68-98
  Małgorzata Giska: 530-668-155
  Małgorzata Węgrzyniak: 505-495-027
 • Godziny działania sklepuPN - PT: 8.00 - 16.00
  SOBOTA: 9.00 - 14.00
Opinie o produktach
MUDES - preparat do dezynfekcji - 25 L

MUDES - preparat do dezynfekcji - 25 L

Dostępność:Dostępny

Czas wysyłki:24 godziny

Koszt wysyłki:od 0,00 zł Dostępne formy wysyłki dla oglądanego produktu:Kurier DPD - 0,00 zł
Kurier GLS - 0,00 zł
Kurier DPD - płatność przy odbiorze - 0,00 zł
Kurier GLS - płatność przy odbiorze - 0,00 zł
Odbiór osobisty - 0,00 zł

Stan produktu:Nowy

Cena brutto: 1 494,74 zł

Cena netto: 1 384,02 zł

Ilość: szt.
Dodaj do koszyka

 • Opis produktu
 • Zagrożenia
 • Do pobrania (1)
 • Recenzje produktu (0)

MUDES - silny, skoncentrowany preparat myjący o szerokim zastosowaniu. Płyn Mudes jest silnie skoncentrowanym produktem dezynfekcyjnym, który działa w niskich stężeniach (już od 0,5%). Przeznaczony do dezynfekcji w hodowli. Do stosowania np. w budynkach inwentarskich, pojazdach do transportu zwierząt, do odkażania sprzętu i wyposażenia. Nadaje się również do nasączania mat dezynfekcyjnych oraz napełniania brodzików i niecek. Wykazuje działanie bakteriobójcze, drożdżakobójcze w PT3
Produkt przeznaczony do dezynfekcji pustych szklarni, tuneli oraz narzędzi ogrodniczych poza cyklami hodowlanymi roślin. Posiada właściwości bakteriobójcze oraz wirusobójcze w PT2. 

Produkt do użytku profesjonalnego. Należy stosować na powierzchnie wcześniej umyte.


 

MUDES - ZASTOSOWANIE OGÓLNE: 

oprysk: 0,5 - 1,0% (5-10 ml na 1 litr wody). Należy rozpylić 0,2 - 0,4L roztworu na 1m2 powierzchni. Należy przestrzegać czasu kontaktu 30 minut.
zanurzanie: 0,5 - 1,0% (5-10 ml na 1 litr wody). Czas kontaktu 30 minut.


 

MUDES - ZASTOSOWANIE W SZKLARNIACH:

Szklarnie: dezynfekcja pustych szklarni, tuneli oraz narzędzi ogrodniczych, powierzchni szklanych, metalowych, wykonanych z folii oraz gładkich betonowych poza cyklami hodowlanymi roślin w stężeniu 0,5% (5 ml MUDES w 1 litrze wody) w czasie 3 godzin dla działania bakteriobójczego oraz 0,5% po 24h dla działania przeciwko wirusom.

 

SPECYFIKACJA

 • Postać: ciecz

 • Kolor: bezbarwny do jasnożółtego

 • Zapach: aldehydu

 • Wartość pH: ok. 2,2 (100%) Gęstość: 1,030 kg/L

 • Rozpuszczalność w wodzie: 100%


Uwaga

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Zagrożenia

 

Flam. Liq.2, Substancje ciekłe łatwopalne, kategoria zagrożenia 2, H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary
Acute Tox. 4 (Oral), Toksyczność ostra (droga pokarmowa), kategoria zagrożenia 4, H302 Działa szkodliwie po połknięciu
Skin Corr. 1B, Działanie żrące/drażniące na skórę, kategoria zagrożenia 1, podkategoria 1B, H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu
Resp. Sens. 1, Działanie uczulające na drogi oddechowe, kategoria zagrożenia 1, H334 Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania.
Skin Sens. 1, Działanie uczulające na skórę, kategoria zagrożenia 1, H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry
Acute Aquatic 1, Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie ostre, kategoria 1, H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P303+P361+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Umyć dużą ilością wody z mydłem. P305+P351+P338+P310+P321 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Zastosować określone leczenie.
P301+P330+P331+P310+P321 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Zastosować określone leczenie.
Alkil (C12-16)-chlorku dimetylobenzyloamonu (ADBAC/BKC (C12-16)), chlorek didecylodimetyloamonu (DDAC), aldehyd glutarowy

altaltaltaltalt

Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.

Pozostałe produkty z kategorii
VIROCID 10 L PREPARAT DEZYNFEKCYJNY, ZWALCZA ASF

VIROCID 10 L PREPARAT DEZYNFEKCYJNY, ZWALCZA ASF

662,04 zł529,63 zł brutto490,40 zł netto
AEROCLEAN 5L (zapytaj o produkt)

AEROCLEAN 5L (zapytaj o produkt)

Skontaktuj się z nami w celu wyceny i dostępności produktu
ALCO CID A PŁYN DO DEZYNFEKCJI 5 L

ALCO CID A PŁYN DO DEZYNFEKCJI 5 L

127,54 zł brutto103,69 zł netto