Strona główna » Dezynfekcja » KICKSTART 10L PREPARAT DEZYNFEKCYJNY
KICKSTART 10L PREPARAT DEZYNFEKCYJNY
Super promocja

KICKSTART 10L PREPARAT DEZYNFEKCYJNY

Dostępność:Dostępny

Czas wysyłki:24 godziny

Koszt wysyłki:od 20,00 zł Dostępne formy wysyłki dla oglądanego produktu:Kurier DPD - 20,00 zł
Kurier DPD - płatność przy odbiorze - 23,00 zł
Odbiór osobisty - 0,00 zł

Stan produktu:Nowy

Cena brutto: 469,45 zł

Cena netto: 434,68 zł

Cena poprzednia: 586,81 zł

pozostało tylko do końca promocji !!
Ilość: szt.
Dodaj do koszyka

  • Opis produktu
  • Zagrożenia
  • Do pobrania (3)
  • Recenzje produktu (0)

KICKSTART 10 L PREPARAT DEZYNFEKCYJNY


 

WŁAŚCIWOŚCI:

KICKSTART jest skutecznym, kwaśnym preparatem dezynfekcyjnym działającym przeciw wszystkim drobnoustrojom i ich zarodnikom w tym oocystom. Uwalnianie się dużej ilości tlenu w obecności substancji organicznych prowadzi do szybkiej dezaktywacji drobnoustrojów. Poprzez utlenianie, rozmiękczanie i ułatwianie odklejania się zanieczyszczeń od podłoża prowadzi do łatwego ich usunięcia. Stosowany do dezynfekcji pomieszczeń, powierzchni, urządzeń zootechnicznych i weterynaryjnych w rolnictwie oraz środków transportu. Niskie temperatury, obecność substancji organicznych oraz twarda woda nie zmniejszają jego silnej aktywności dezynfekcyjnej. Ulega biodegradacji w 100%.

 

STOSOWANIE:

Ogólna dezynfekcja pomieszczeń, urządzeń, pojemników, powierzchni:
oczyścić dokładnie powierzchnie
dezynfekować przez spryskiwanie roztworem od 0.5 do 0,8%
czas działania 15 minut w temp. 21°C
powierzchnie kontaktujące się z żywnością należy spłukać czystą, zdatną do picia wodą
Środki transportu: stosować 1% roztwór
Obuwie: stosować 0,75% roztwór
Dezynfekcja przeciwko wirusom i przy dużym zagrożeniu infekcją: stosować 1-1,3% roztwór

 

CECHY:

  • bezbarwny płyn
  • silnie utleniający
  • pH :<1 ; 3,5 – 4,0 dla 1% roztworu
  • gęstość w temp. 20°C : 1.123 kg / l
  • punkt krzepnięcia : -28°C
 

 

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

 

 

Uwaga

Od dnia 1 lutego 2021 roku obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1148 w sprawie wprowadzenia do obrotu i stosowania prekursorów materiałów wybuchowych. Rozporządzenie ma na celu zapewnienie lepszej kontroli substancji chemicznych i produktów, które mogą zostać wykorzystane w sposób niezgodny z prawem do produkcji materiałów wybuchowych.


Przy zakupie należy pobrać i wypełnić "Oświadczenie Klienta".
Do pobrania:

 

*Wypełnione oświadczenie należy wysłać nam na nasz e-mail.*

ZAGROŻENIA

Elementy oznakowania
Oznakowanie zgodne z Rozporządzeniem (WE) 1272/2008
- piktogram wskazujący rodzaj zagrożenia                  alt  alt  alt  alt
- kod piktogramu wskazującego rodzaj zagrożenia          GHS02            GHS05            GHS07             GHS09
- hasło ostrzegawcze                                               Niebezpieczeństwo
- Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia                     H242 Ogrzanie może spowodować pożar
                                                                                 H302+H332 Działa szkodliwie po połknięciu lub w następstwie wdychania
                                                                                 H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu
                                                                                 H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych
                                                                                 H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
- zwroty wskazujące środki ostrożności                   P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy
                                                                                 P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.           
                                                                                 P221 Zastosować wszelkie środki ostrożności w celu uniknięcia mieszania z
                                                                                 innymi materiałami zapalnymi
                                                                                 P304+P340+P310+P320 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG
                                                                                 ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i
                                                                                 zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. Natychmiast skontaktować się z
                                                                                 OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Pilnie zastosować określone leczenie.
                                                                                 P301+P330+P331+P310+P321 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta.
                                                                                 NIE wywoływać wymiotów. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM
                                                                                 ZATRUĆ/lekarzem. Zastosować określone leczenie.
                                                                                 P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami):
                                                                                 Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem
                                                                                 wody/prysznicem.
                                                                                 Zawiera: nadtlenek wodoru, kwas octowy.

Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.

Pozostałe produkty z kategorii
ALKALINET 100 25L- ŚRODEK MYJĄCY

ALKALINET 100 25L- ŚRODEK MYJĄCY

241,56 zł brutto196,39 zł netto
ALCO CID A PŁYN DO DEZYNFEKCJI 1L

ALCO CID A PŁYN DO DEZYNFEKCJI 1L

39,00 zł brutto31,71 zł netto
VIROCID F 10L - preparat dezynfekujący

VIROCID F 10L - preparat dezynfekujący

837,00 zł brutto775,00 zł netto