Strona główna » Dezynfekcja » ALDEKOL DES 03 25L PŁYNNY KONCENTRAT DEZYNFEKCYJNY
ALDEKOL DES 03 25L PŁYNNY KONCENTRAT DEZYNFEKCYJNY
Nowość

ALDEKOL DES 03 25L PŁYNNY KONCENTRAT DEZYNFEKCYJNY

Dostępność:Dostępny

Czas wysyłki:24 godziny

Koszt wysyłki:od 22,00 zł

Stan produktu:Nowy

Cena brutto: 1 524,42 zł

Cena netto: 1 411,50 zł

Ilość: szt.
Dodaj do koszyka

 • Opis produktu
 • DAWKOWANIE
 • ZAGROŻENIA
 • Do pobrania (1)
 • Recenzje produktu (0)

ALDEKOL DES 03 25L  to płynny koncentrat dezynfekcyjny o szerokim spektrum zastosowania, skuteczny w walce z groźnymi drobnoustrojami, które przyczyniają się do rozwoju chorób, zarówno w weterynarii jak i w ogrodnictwie szklarniowym. Wykazuje działanie bakterio-, wiruso- i grzybobójcze, a także właściwości prątkobójcze. 

 

PRZEZNACZENIE:

Zwalcza bakterie, wirusy i grzyby. Doskonale sprawdza się stosowany do dezynfekcji obiektów, pojazdów oraz powierzchni (ścian, podłóg, narzędzi) w:

 • miejscach hodowli, przetrzymywania i transportu zwierząt
 • pieczarkarniach i kompostowniach,
 • powierzchniach magazynów i hal,
 • szklarniach i tunelach,
 • pustych przechowalniach ziemniaków i innych roślin.

ALDEKOL DES 03 znajduje zastosowanie również w dezynfekcji systemów wentylacyjnych (nie klimatyzacyjnych).

 

SKŁAD: 

- Glutaral,
- Formaldehyd,
- Chlorek alkilo (C12-14)- dimetylobenzyloamonowy (ADBAC (C12-C14))


Preparat skutecznie eliminuje między innymi: bakterie Coli, chorobę Aujeszky’ego, chorobę Gumbro, pomór, pryszczycę, ptasią grypę, salmonellozę. Dodatkowo ALDEKOL DES 03 zwalcza Ralstonię solanacearum oraz wirusy roślinne, dzięki czemu jest rekomendowany przez Instytut Ochrony Roślin.

 
 

SPOSÓB ZASTOSOWANIA:

ALDEKOL DES 03 może być stosowany przy pomocy urządzeń takich jak: aparaty wysokociśnieniowe, opryskiwacze, aparaty spieniające, zamgławiacze termiczne (np. IGEBA), zamgławiacze elektryczne.

  

ZALETY I KORZYŚCI:

 • szerokie spektrum zastosowania,
 • skuteczny w walce z groźnymi drobnoustrojami, które przyczyniają się do rozwoju chorób zarówno w weterynarii jak i w ogrodnictwie szklarniowym,
 • działanie bakterio-, wiruso- i grzybobójcze, a także właściwości prątkobójcze.

 

UWAGA!

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Stosując preparat metodą dezynfekcji przez oprysk należy stosować 0,2 – 0,4 l cieczy roboczej na 1 m2.

Stosowanie w higienie weterynaryjnej.

 

Zastosowanie

Oprysk

Zamgławianie

Czas działania

Wirusobójcze w zakresie wirusów otoczkowych

0,5%

1 l / 1 000 m3

2 godz.

Wirusobójcze w zakresie wirusów bezotoczkowych

0,5%

1 l / 1 000 m3

4 godz.

Wirusobójcze w zakresie wirusa ptasiej grypy (H5N1)

1%

2 l / 1 000 m3

1 godz.

Prątkobójcze

2%

4 l / 1 000 m3

1 godz.

Bakteriobójcze, grzybobójcze

0,5 %

1 l / 1 000 m3

2 godz.

Zastosowanie w przemyśle rolno-spożywczym w celu utrzymania higieny powierzchni niekontaktujących się z żywnością.

Zastosowanie

Oprysk

Zamgławianie

Czas działania

Grzybobójcze

0,5%

1 l/ 1 000 m3

2 godz.

Dawkowanie w celu utrzymania higieny w szklarniach, tunelach osłonach poza cyklami produkcyjnymi.

Zastosowanie

Oprysk

Zamgławianie

Czas działania

Wirus mozaiki tytoniu

0,5%

1 l/ 1 000 m3

n.d.

Wirus mozaiki pepino

0,25%

0,5 l/ 1 000 m3

n.d.

Bakteriobójcze wobec Ralstonia solanacearum

1%

2 l/ 1 000 m3

n.d.

 

Elementy oznakowania:

altaltaltalt


Składniki określające niebezpieczeństwo do etykietowania: Glutaral, formaldehyd, metanol, chlorek dimetylobenzyloamoniowy

H290 Może powodować korozję metali.
H301+H331 Działa toksycznie po połknięciu lub w następstwie wdychania.
H312 Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry i uszkodzenia oczu.
H334 Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania.
H317 Może powodować reakcje alergiczną skóry.
H351 Podejrzewa się , że powoduje raka.
H371 Może powodować uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego.
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
P260 Nie wdychać mgły/par/rozpylonej cieczy.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
P304+P361+P353 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
P301+P330+P331 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
P403+P233 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
P501 Zawartość/pojemnik utylizować zgodnie z lokalnymi/ regionalnymi/ krajowymi/ międzynarodowymi przepisami.

Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.

Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu
IODOL 100 banner duży 600/700