Strona główna » REGULAMIN PROMOCJI KUPON RABATOWY 5%

REGULAMIN PROMOCJI KUPON RABATOWY 5%

1. Promocja przeznaczona jest dla osób fizycznych nabywających produkty będących konsumentami w rozumieniu
art. 221 Kodeksu Cywilnego, zwanych dalej „Konsumentami” lub „Klientami”

2. Organizatorem promocji jest firma PW PESAN mgr inż Joanna Wójcik z siedzibą w Zahajkach 40, 21-570 Drelów.

3. Promocja "Kupon rabatowy 5%" dotyczy zamówień poprzez sklep internetowy www.dddhurtownia.pl oraz składanych telefonicznie i mailowo.

4. Aby wziąć udział w promocji należy złożyć zamówienie poprzez:
a) sklep internetowy:  www.dddhurtownia.pl,
b) telefonicznie,
c) mailowo.

Każdorazowo Klient musi poinformować sprzedawcę o posiadaniu kuponu upoważniającego do rabatu. 


5. Promocja dotyczy całego asortymentu z wyłączeniem:
a) produktów już objętych promocją,
b) kosztów transportu.

6. Kupon rabatowy nie obniża cen produktów podlegających innym promocjom.

7. Promocja trwa od 13.03.2018 roku do 31.05.2018 roku.

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne
powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

9. Niniejszy regulamin będzie udostępniany wszystkim zainteresowanym na stronie internetowej www.dddhurtownia.pl
oraz w siedzibie Organizatora.

Przejdź do strony głównej