Strona główna » Dezynfekcja » Quatovet 10L - preparat dezynfekujący
Kontakt
 • Dane firmy:
  P.W. "PESAN"
  mgr inż. Joanna Wójcik
  Zahajki 40, 21-570 Drelów
  Regon: 060047294
  NIP: 537-213-78-67
  NIP: 537-213-78-67
 • E-mail:handel@pesan.pl
 • TelefonBIURO (83) 371-68-98
  GOSIA (obsługa zamówień, płatności, informacje o wysyłce): 530-668-155
  ALBERT (doradztwo, dobór chemii, maszyny): 509-011-866
 • Godziny działania sklepuPN - PT: 8.00 - 16.00 SOBOTA: 9.00 - 14.00
Opinie o produktach
Quatovet 10L - preparat dezynfekujący

Quatovet 10L - preparat dezynfekujący

Czas wysyłki:24 godziny

Koszt wysyłki:od 16,00 zł Dostępne formy wysyłki dla oglądanego produktu:Kurier DPD - 16,00 zł
Kurier DPD - płatność przy odbiorze - 18,00 zł
Odbiór osobisty - 0,00 zł

Cena brutto: 313,00 zł

Cena netto: 289,81 zł

Ilość: szt.
Dodaj do koszyka

 • Opis produktu
 • Do pobrania (1)
 • Recenzje produktu (0)

Quatovet - preparat do dezynfekcji 10 L


 

WŁAŚCIWOŚCI:

QUATOVET to płynny koncentrat przeznaczony do dezynfekcji powierzchni w higienie weterynaryjnej, obiektów użyteczności publicznej i prywatnej oraz do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością i środkami żywienia zwierząt.

Ma działanie bakteriobójcze i bójcze wobec grzybów drożdżopodobnych w przypadku dezynfekcji w obszarze weterynaryjnym, bakteriobójcze i grzybobójcze w przypadku dezynfekcji powierzchni w obiektach użyteczności publicznej i prywatnej oraz powierzchni mających kontakt z żywnością
Jest skuteczny w niskich temperaturach. Można mieszać z niektórymi preparatami myjącymi, np. Multiclean CS, tworząc roztwór o właściwościach myjąco-dezynfekcyjnych. Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego.


 

ZASTOSOWANIE:

 • W obszarze weterynaryjnym: na fermach hodowlanych, brojlerów, zwierząt futerkowych, w wylęgarniach, schroniskach dla zwierząt, lecznicach weterynaryjnych

 • W obiektach użyteczności publicznej i prywatnej: do dezynfekcji obszarów i budynków dotkniętych powodzią, a zagrożonych powstaniem epidemii, w piwnicach, zakładach przeróbki odpadów, środkach transportu, magazynach, w pomieszczeniach po zmarłych itp.

 • W przemyśle spożywczym: na powierzchniach mających kontakt z żywnością i środkami żywienia zwierząt

Aplikacja za pomocą opryskiwaczy, sprzętu wysokociśnieniowego a także zamgławiaczy. Preparat można stosować w obecności zwierząt. 

Uwaga:
Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności.
Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.


Zagrożenia:

Acute Tox 4 Toksyczność ostra kat. 4.
Aquatic Acute 1 Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego kat 1
Aquatic Chronic 1 Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego kat. 1
Skin Corr. 1B Działanie żrące na skórę kat 1B.
H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry i uszkodzenia oczu.
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P301+P330+P331 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami.
altaltalt

Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.

Pozostałe produkty z kategorii
PROMOCJA! AGRISAN 1005 kg, 67 x 15 kg (worki)

PROMOCJA! AGRISAN 1005 kg, 67 x 15 kg (worki)

3 618,00 zł2 948,00 zł brutto2 729,63 zł netto
ALCO CID A PŁYN DO DEZYNFEKCJI 1L

ALCO CID A PŁYN DO DEZYNFEKCJI 1L

30,00 zł brutto24,39 zł netto
KICKSTART 10L PREPARAT DEZYNFEKCYJNY

KICKSTART 10L PREPARAT DEZYNFEKCYJNY

440,64 zł brutto408,00 zł netto