Strona główna » Dezynfekcja » KENOSEPT L - 5L PŁYN DO DEZYNFEKCJI RĄK
KENOSEPT L - 5L PŁYN DO DEZYNFEKCJI RĄK

KENOSEPT L - 5L PŁYN DO DEZYNFEKCJI RĄK

Dostępność:Niedostępny

Czas wysyłki:24 godziny

Koszt wysyłki:od 16,00 zł Dostępne formy wysyłki dla oglądanego produktu:Kurier DPD - 16,00 zł
Kurier DPD - płatność przy odbiorze - 18,00 zł
Odbiór osobisty - 0,00 zł

Stan produktu:Nowy

Cena brutto: 204,00 zł

Cena netto: 188,89 zł

Produkt chwilowo niedostępny w sprzedaży

  • Opis produktu
  • Zagrożenia
  • Do pobrania (1)
  • Recenzje produktu (0)

KENOSEPT L - 5 L PŁYN DO DEZYNFEKCJI RĄK


 

WŁAŚCIWOŚCI:

- delikatny preparat alkoholowy oparty na izopropanol, chlorheksydynie
i środkach pielęgnujących skórę
- delikatny dla skóry nawet przy intensywnym stosowaniu dzięki zawartości specjalnych środków chroniących skórę
- dzięki obecności chlorheksydyna posiada szerokie spectrum działania: bakteriobójcze i grzybobójcze
- zgodny z następującymi normami: EN1040, EN1500
- dzięki obecności chlorheksydyny ma wydłużoną aktywność bójczą i nie zawiera dodatków zapachowych
może być stosowany w dowolnym systemie dozowania oraz w śluzach higienicznych na fotokomórkę


 

ZASTOSOWANIE:

w całej branży przemysłu spożywczego

 

CECHY:

- Wygląd: niebieski żel
- pH: 7
- Gęstość (20°C):  0,880 kg/l

 

Uwaga

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Zagrożenia

Flam. Liq. 3 H225 Ciecze łatwopalne, kategoria zagrożenia 3,
H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary
Eye Irrit. 2, H319 Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, kategoria zagrożenia 2,
H319 Działa drażniąco na oczy
STOT SE 3, H336 Działanie toksyczne na narządy docelowe w następstwie jednorazowego narażenia, kategoria zagrożenia 3,
H336 Może spowodować senność lub zawroty głowy

P102 Chronić przed dziećmi.
P233 Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione.
P261 Unikać wdychania rozpylonej cieczy.
P240 Uziemić i połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy.
P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
P305 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Zastosować określone leczenie.
P378 Użyć dwutlenku węgla (CO2), piasku do gaszenia.
P241 Używać [elektrycznego/wentylującego/ oświetleniowego/…] przeciwwybuchowego sprzętu. Zawiera: propan-2-ol, diglukonian chlorheksydyny.

altalt


 

Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.

Pozostałe produkty z kategorii
ALCO CID A PŁYN DO DEZYNFEKCJI 1L

ALCO CID A PŁYN DO DEZYNFEKCJI 1L

30,00 zł brutto24,39 zł netto
DEZOSAN 10 KG

DEZOSAN 10 KG

37,00 zł brutto34,26 zł netto