Strona główna » Chemia myjąca » DM CID S 10 KG - preparat czyszczący
DM CID S 10 KG - preparat czyszczący

DM CID S 10 KG - preparat czyszczący

Dostępność:Dostępny

Czas wysyłki:24 godziny

Koszt wysyłki:od 16,00 zł Dostępne formy wysyłki dla oglądanego produktu:Kurier DPD - 16,00 zł
Kurier DPD - płatność przy odbiorze - 18,00 zł
Odbiór osobisty - 0,00 zł

Stan produktu:Nowy

Cena brutto: 82,62 zł

Cena netto: 76,50 zł

Ilość: szt.
Dodaj do koszyka

  • Opis produktu
  • Zagrożenia
  • Do pobrania (1)
  • Recenzje produktu (0)

DM CID S - uniwersalny preparat czyszczący DM CID S jest to uniwersalny preparat czyszczący przeznaczona do usuwania zanieczyszczeń powstałych w wyniku długotrwałych procesów hodowlanych i produkcyjnych. Nadaje się do stosowania w ubojniach drobiu. Preparat, który dzięki kombinacji wodorotlenku sodu i podchlorynu, przy bardzo niskim stężeniu roboczym wykazuje wysoką skuteczność myjącą i antybakteryjną.
Nadaje się do stosowania w ubojniach drobiu.


 

STOSOWANIE:

stężenie robocze : 1 do 3%,
nadaje się do stosowania w każdym urządzeniu spieniającym,
czas kontaktu : 10-15 min.,
po użyciu spłukać ciepłą lub zimną woda


 

CECHY:

  • lekko żółty płyn
  • pieniący
  • pH dla 1% roztworu : 11,75
  • gęstość w temp. 20°C : 1,170 kg/l
  • punkt krzepnięcia : - 6°C


 

Uwaga!

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.
ZAGROŻENIA

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z Rozporządzeniem (WE) 1272/2008 (CLP)
• Zagrożenia dla zdrowia: Działanie żrące na skórę – Kat. 1A – Niebezpieczeństwo (CLP: Skin Corr. 1A) Poważne uszkodzenie oczu – Kat. 1 – Niebezpieczeństwo (CLP: Eye Dam.1)
• Zagrożenia dla środowiska: Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – Kat. 1 – Uwaga (CLP Aquatic Acute 1) 

Elementy oznakowania zgodnie z Rozporządzeniem (WE) 1272/2008 (CLP)
- Piktogramy GHS    alt    alt
- Kody piktogramów       GHS05              GHS09
- Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo
- Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu
H400: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne
- Zwroty wskazujące środki ostrożności
P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy
P260: Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
H290: Może powodować korozję metali
P273: Unikać uwolnienia do środowiska
P303+P361+P353: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P301+P330+P331+P310+P321: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem. Zastosować określone leczenie.


EUH 031 W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy

Zawiera: wodorotlenek sodu, podchloryn sodu

Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.

Klienci zakupili także
Pozostałe produkty z kategorii
DM FOAM - S EXTRA 25 KG

DM FOAM - S EXTRA 25 KG

187,10 zł brutto152,11 zł netto
INCIPROP FARM 26 KG

INCIPROP FARM 26 KG

514,14 zł411,30 zł brutto334,39 zł netto