Strona główna » Chemia myjąca » DM CID 5 L - uniwersalny preparat czyszczący
Kontakt
 • Dane firmy:
  P.W. "PESAN"
  mgr inż. Joanna Wójcik
  Zahajki 40, 21-570 Drelów
  Regon: 060047294
  NIP: 537-213-78-67
  NIP: 537-213-78-67

 • E-mail:handel@pesan.pl
 • TelefonBIURO (83) 371-68-98
  GOSIA (obsługa zamówień, płatności, informacje o wysyłce): 530-668-155
  ALBERT (doradztwo, dobór chemii, maszyny): 509-011-866
 • Godziny działania sklepuPN - PT: 8.00 - 16.00 SOBOTA: 9.00 - 14.00
Opinie o produktach
DM CID 5 L - uniwersalny preparat czyszczący

DM CID 5 L - uniwersalny preparat czyszczący

Dostępność:Dostępny

Czas wysyłki:24 godziny

Koszt wysyłki:od 16,00 zł Dostępne formy wysyłki dla oglądanego produktu:Kurier DPD - 16,00 zł
Kurier DPD - płatność przy odbiorze - 18,00 zł
Odbiór osobisty - 0,00 zł

Stan produktu:Nowy

Cena brutto: 38,00 zł

Cena netto: 35,19 zł

Ilość: szt.
Dodaj do koszyka

 • Opis produktu
 • Zagrożenia
 • Do pobrania (1)
 • Recenzje produktu (0)

DM CID 5 L - uniwersalny preparat czyszczący


 

Szczególnie polecany do mycia instalacji udojowych.

Środek do mycia w systemach C.I.P. - alkaliczny, nie pieniący z aktywnym chlorem.


 

Właściwości:

- posiada doskonałe właściwości dezynfekujące dzięki zawartości podchlorynu sodu

- skutecznie myje i dezynfekuje systemy C.I.P. w drobiarstwie, mleczarstwie, browarnictwie i produkcji napojów

- biodegradalny w ponad 90%

- zawiera wodorotlenek potasu, podchloryn sodu, stabilizatory chloru, związki kompleksujące i inhibitory korozji

 

 

Zastosowanie:

- w różnych działach przemysłu spożywczego m.in. mleczarstwie, browarnictwie i produkcji napojów
- w zakładach uboju drobiu itp. do mycia pojemników w automatycznych myjkach tunelowych i komorowych


 

Cechy produktu:

 • Wygląd: jasnożółta nie pieniąca ciecz
 • pH (1%): 11,8
 • Gęstość (20°C): 1,233 kg/l
 • Punkt zamarzania: -15°C
 

 

Uwaga!

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.
ZAGROŻENIA

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (UE) 1272/2008 (CLP):
Skin Corr. 1B, Działanie żrące/drażniące na skórę, kategoria zagrożenia 1B, H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu
Aquatic Acute 1, H400 Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego, kategoria zagrożenia 1, H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne

Elementy oznakowania
Oznakowanie zgodne z Rozporządzeniem (WE) 1272/2008
- piktogram wskazujący rodzaj zagrożenia                 alt    alt
- kod piktogramu wskazującego rodzaj zagrożenia          GHS05                GHS09
- hasło ostrzegawcze                                                  Niebezpieczeństwo

- Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia                        H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu
                                                                                    H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne - zwroty wskazujące środki ostrożności
                                                                                    P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronna/ochronę oczu/ochronę
                                                                                    P260 Nie wdychać rozpylonej cieczy.
                                                                                    P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
                                                                                    przez kilka minut.
                                                                                    Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
                                                                                    P363 Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem.
                                                                                    P301+P330+P331 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać
                                                                                    wymiotów.
                                                                                    P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami):
                                                                                    Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę
                                                                                    pod strumieniem wody/prysznicem.
                                                                                    P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
Zawiera: Wodorotlenek potasu, Podchloryn sodu

Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.